Gå til fremsiden

Praktisk informasjon

Barn som reiser alene (5-12 år).

Når barn mellom 5-12 år skal reise alene (uledsagede barn), må skjema under fylles ut og leveres ved innsjekking.

Passasjerens (barnets) fulle navn

 
Allergi/andre merknader
Fødselsdato
 
Avreise fra (flyplass)
Rutenummer
Dato
Kl.
 
Bestemmelsessted (flyplass)
Dato
Kl.
 
Eventuell følge ved bytte/mellomlanding:
Navn

Adresse
Telefon
 
Passasjeren blir hentet av:
Navn

Adresse
Telefon
 
  • Undertegnede erklærer herved at ovennevnte, mindreårige passasjer vil bli fulgt til avgangsstedets flyplass av en ansvarlig person. Videre erklæres det at en ansvarlig person vil møte barnet på bestemmelsesstedets flyplass og ta vare på barnet etter at det har forlatt flyet og eventuelt passert toll- og passkontroll.
  • Undertegnede er innforstått med at vær- og/eller andre forhold som det transporterende selskap ikke kontrollerer, kan forårsake at flyet må lande på annet sted enn ovennevnte flyplass, og at reisen eventuelt må fullføres med et annet transportmiddel. Da det befordrende flyselskap påtar seg transporten av en mindreårig passasjer, erklærer undertegnede seg innforstått med å holde flyselskapet skadesløs for alle utgifter i forbindelse med pass av barnet, forutsatt at disse utgifter ligger utenfor rammen av den service som vanligvis ytes voksne passasjerer på vedkommende rute.
  • Videre er undertegnede innforstått med å avholde seg fra å gjøre det transporterende selskap ansvarlig og erstatningspliktig i forbindelse med transporten, med unntagelse av det ansvar som det transporterende selskap har overfor voksne passasjerer.
  • Undertegnede er innforstått med at uriktige opplysninger om barnets alder, kan føre til at barnet ikke blir akseptert for reisen.
Sted
Dato
Underskrift
 
Familieforhold til den mindreårige passasjer
Telefon
 
Fullstendig adresse

 

 
Login for redigering