Gå til fremsiden

Flysikkerhet og HMS

Bergen Air Transport AS driver i henhold til de til enhver tid gjeldende europeiske regler for ruteflytrafikk. Selskapet er godkjent for dette av Luftfartstilsynet som også fører tilsyn med driften.

Vi har et høyt erfaringsnivå både hos ledelse og besetningsmedlemmer.

Operasjonene utføres med fly som har helt moderne navigasjonsutstyr og vi følger flere av de bestemmelsene som gjelder drift av vesentlig større fly, både med hensyn til utstyr og sikkerhetsmarginer.

Alle flygninger utføres med to fullt kvalifiserte flygere som alle gjennomgår regelmessig trening og kontroll i en moderne flysimulator.

Våre besetningsmedlemmer er fast ansatte og underlagt samme arbeids- og hviletidsbestemmelser gjelder øvrige ruteflyselskap.

Flyene tilfredsstiller gjeldene miløkrav.

 
Login for redigering